לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772

משפט תעבורה – אמינות הממלז

המהירות המותרת על פי דיני תעבורה

תקנה 54(א) לתקנות התעבורה קובעת את המהירות המותרת בדרכים שונות, כך שנסיעה במהירות העולה על המהירות המרבית המותרת הקבועה בתקנה 54(א) לתקנות התעבורה, תחשב לנסיעה במהירות מופרזת המהווה עבירה על דיני תעבורה.

כך למשל, בכביש בין עירוני, המהירות המרבית המותרת עומדת על 90 קמ"ש. נהג שיימצא נוסע במהירות גבוהה מהקבוע בתקנה, יואשם בנהיגה במהירות מופרזת, המהווה עבירה על דיני תעבורה.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד מיכל סיני


כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: כוכב.

מדדי מהירות – הממל"ז

לצורך אומדן מהירות הנסיעה של כלי רכב ואכיפת דיני תעבורה, נעזרת משטרת התנועה במדדי מהירות שונים. להלן נעסיק במכשיר השנוי במחלוקת ביניהם, מכשיר הממל"ז. מכשיר מדידה זה פועל באמצעות קרן לייזר הפוגעת ברכב וכך אומדת את מהירותו נסיעתו.

משפט תעבורה: בתי המשפט נדרשו שוב ושוב לשאלת אמינותו של מכשיר הלייזר וקבילות תוצאותיו. כך נפסק, כי על מנת שמכשיר הממל"ז יהא אמין וקביל בעיני בית המשפט, יש לעמוד במספר תנאים מוקדמים, אשר בהיעדרם לא תתקבל כאמינה תוצאת הממל"ז, והנאשם לא יורשע בנהיגה במהירות מופרזת על סמך תוצאותיו.

משפט תעבורה: בתי המשפט קבעו, כי הממל"ז הנו מד מהירות אמין ומדויק, אולם, זאת בכפוף לקיומם של תנאים מוקדמים, והם: הפעלתו על ידי מפעיל מיומן, על פי הנחיות היצרן, וכן לאחר ביצוע הבדיקות השגרתיות בטרם הפעלת המכשיר. תנאים נוספים הנדרשים, הם כדלקמן:

א) בטווחים שמעל 300 מטרים יופעל הממל"ז מעל חצובה בלבד.

ב) בטווחים שמעל 300 מטרים ישתמש המפעיל בעדשה מגדילה ומקרבת.

ג) מכל תוצאת מהירות הנמדדת על ידי הממל"ז יופחתו 5 קמ"ש בשל סטיית-הדיוק של המכשיר.

בהתקיים תנאים אלו, הראיות שיפיק המכשיר, יתקבלו כאמינות וקבילות בעיני בית המשפט, וכן, ניתן יהא לבסס הרשעה על פיהם, גם אם תוצאה זו הינה הראיה היחידה להתקיימות העבירה על דיני תעבורה.

עם זאת, בתי המשפט הדגישו, חזור והדגש, כי הוספת תנאים אלו, אין פירושם כי מדידות שנערכו על פי מכשיר הממל"ז, אינן מדויקות ואמינות, אף אם לא בוצעו עלפי ההנחיות ולא מולאו כל התנאים המוקדמים, כגון: עדשה מגדילה בטווחים שמעל 300 מטר והמכשיר לא הונח על חצובה (ע"פ 4682/01 גבריאל לוי ואח' נ' מדינת ישראל (ניתן ביום 11.10.2003).

משפט תעבורה – פסיקת בתי המשפט

בתי המשפט קבעו, כי טענות בדבר אמינות מכשיר הממל"ז לא תשמענה, כאשר שלושת התנאים המוקדמים לקבילות הממל"ז מתקיימים. מכאן שעל התביעה להוכיח, את תקינות מכשיר הממל"ז, בעת האירוע, הפעלתו על ידי שוטר המיומן בתפעול המכשיר ובדיקתו, תוך שמירה על כללים מסוימים. לצורך הוכחה כאמור, יש להציג את הדו"ח שמילא השוטר ביום האירוע, המפרט את תנאי השטח והראות, עובר לאירוע.

במידה ועולה בידי התביעה להוכיח את שלושת המרכיבים הללו, כשירותו של מכשיר הממל"ז תוכח ותהווה ראיה ישירה לביצוע העבירה על דיני תעבורה, הלוא היא נהיגה במהירות מופרזת.

יש לדעת, כי טענות בנוגע לאמינות המדידה בשל משב של רוח חזק או גוף זר שחצץ בין קרן הלייזר לבין הרכב, או תזוזת המכשיר, ידחו. בית המשפט קבע, כי אין בטענות אלו בכדי לערער את אמינות המכשיר, שכן בשעה שגוף זר חוצץ בין הרכב לקרן הלייזר פולט המכשיר קריאת טעות ואינו אומד את מהירות הרכב. ובהתקיים שלושת התנאים המוקדמים להפעלת המכשיר, הרי שתוצאתו אמינה ויכולה לעמוד אף כראיה יחידה נגד הנאשם (רע"פ 4520/03 יעקב גת נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו. ניתן ביום 03.12.03).

 

עו"ד סיני:  "אי אפשר בלי רישיון נהיגה! לכן אני נלחמת עבור כל לקוח שלי, בין אם מדובר בעבירת תעבורה קלה או חמורה. מניסיוני, כשנאשמים בעבירות תעבורה דואגים לייצוג משפטי, הם זוכים בדרך כלל לתוצאה הרבה יותר טובה עבורם".

עו"ד מיכל סיני מייצגת בהצלחה כ 10 שנים, נאשמים בעבירות תעבורה. בעלת ניסיון רב בניהול תיקים בבתי המשפט בתעבורה וכן בניהול משא ומתן מול התביעה המשטרתית. 

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד מיכל סיניכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: בית.אין באמור לעיל ובאתר משפט תעבורה משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר משפט תעבורה לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר משפט תעבורה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד מיכל סיני

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות: בית.
פרטי יצירת קשר:

עו"ד מיכל סיני
רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב, 6777886

טלפון: 077-9974772


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
077-9974772


מידע חשוב נוסף