לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
03-9786678

משפט תעבורה – פסילה מנהלית

פסילה מנהלית מהי?

פסילה מנהלית פירושה הטלת איסור על נהג מלנהוג, לפרק זמן מסוים, וזאת בשל קיומו של חשד שביצע עבירת תעבורה ועבר על דיני התעבורה.

משפט תעבורה – מתי תיתכן פסילה מנהלית ומי מוסמך לכך?

בנסיבות בהן עולה חשד שנהג עבר על דיני התעבורה, או אז ניתן יהא להטיל עליו איסור נהיגה לפרק זמן הקבוע בחוק.

קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה מוסמך להורות על פסילה מנהלית ולקצוב אותה בזמן, לפי חומרת עבירת התעבורה שנעברה.

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד ספי גבאי


כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות:עץ.

למשך כמה זמן ניתן לפסול רישיון?

בחוקי התעבורה, קבע המחוקק את מניין ימי הפסילה המנהלית על-פי חומרת העבירה, כדלקמן:

פסילה מנהלית בת 30 ימים – תינתן במשפטי תעבורה בגין עבירות תעבורה המנויות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה, המדובר בעבירות בהן לא נגרם היזק פיזי לאיש והן נחשבות לעבירות הפחות קשות בחומרתן, והן:

  1. אי-מתן זכות קדימה לפי תמרור ב – 36 (מתן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה) או ב37- (עצור ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה) וכן אי מתן זכות קדימה לפי תמרור בצומת או בהתמזגות דרכים.
  2. נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים או סמים.
  3. נהיגה ברכב לא תקין עד כדי סיכון המשתמשים בדרך.
  4. עקיפה בדרך לא פנויה, עקיפה מסוכנת, עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף.
  5. מהירות: בעיר 30 קמ"ש ומעלה מעל המותר, ובדרך בינעירונית ומהירה 40 קמ"ש ומעלה מעל המותר.
  6. אי-מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חצייה תוך כדי גרימת סיכון להולך הרגל.
  7. משקל יתר של 25% ומעלה מהמשקל הכולל המותר של הרכב.
  8. נסיעה במחסום רכבת כאשר המחסום עולה או יורד.
  9. הובלת חומרים מסוכנים בניגוד לחוק.

פסילה מנהלית בת 60 ימים – תינתן בגין מעורבות הנהג בתאונת דרכים, ובלבד שהמדובר בתאונה שגרמה "רק" לפצועים או לנזק רכושי בלבד.

בהקשר זה יש להדגיש, כי החוק נוקט לשון "רשאי" ובכך מקנה לקצין המשטרה שיקול דעת לפסול את רישיון הנהיגה אף לפרק זמן קצר יותר.

פסילה מנהלית בת 90 ימים – תינתן בגין מעורבות הנהג בתאונת דרכים קטלנית, בה נגרמו אבדות בנפש. יש להדגיש כי החוק נוקט לשון ציווי ומחייב את הקצין, בנסיבות בהן נהרג אדם עקב התאונה, לפסול את רישיונו של החשוד בתאונה למשך 90 יום, ובלבד שיש לו יסוד להניח שיוגש כתב אישום בנסיבות העניין. לקצין המשטרה אין שיקול דעת בנסיבות דנן, והוא מחויב לפעול כמצוות החוק ולפסול את רישיון הנהיגה ל-90 יום.

חובת שימוע בטרם פסילה מנהלית

בהקשר זה יש להדגיש, כי אין בסמכותו של שוטר – שאינו בדרגת קצין – לפסול פסילה מנהלית מלהחזיק ברישיון נהיגה, בזירת העבירה. בסמכותו של שוטר שנכח בזירת עבירה, ליטול את רישיונו של הנהג ולהחליפו באישור תנועה מוגבל בזמן וכן להזמין את הנהג לשימוע בתחנת המשטרה.

על הנהג החשוד להגיע לתחנת המשטרה, לא יאוחר משלושה ימים מיום ביצוע העבירה לכאורה, ולקיים הליך של שימוע, במהלכו יציגו בפניו את החשדות נגדו ובתגובה, תינתן לו ההזדמנות להסביר את התנהלותו ולטעון טיעוני הגנה.

בנסיבות בהן, בזירת העבירה, נמצא קצין שבסמכותו לפסול פסילה מנהלית, ניתן לערוך את הליך השימוע במקום האירוע.

בנסיבות בהן, הוזמן נהג לשימוע, אך לא התייצב, מוסמך קצין לפסול את רישיונו, פסילה מנהלית אוטומטית, גם בלי להזדקק לטענות הגנה מפיו, ולא ניתן יהא לטעון כי פסילה זו אינה בת-תוקף שכן לא הושמעו טענות ההגנה. ברגע שהנהג הוזמן ולא התייצב לשימוע – תוטל עליו פסילה מנהלית אוטומאטית.

במסגרת שיקולי הקצין בבואו לפסול רישיון, יתחשב בחומרת העבירה, בהרשעות קודמות, אם ישנן, בגיל ובוותק הנהיגה של הנהג החשוד, בעיסוקו ובנסיבות חייו.

משפט תעבורה – ערעור על פסילה מנהלית

על תוצאות השימוע ניתן להגיש ערעור בבית המשפט לתעבורה המצוי באזור השיפוט בו בוצעה העבירה, או לפי מקום מגורי הנהג. כותרת הבקשה תהא "בקשה לביטול פסילה מנהלית", ובתוכנה יפרוס הנהג את טיעוני הגנתו. לאחר שישמע את טיעוני הצדדים, ויסתמך על חומר הראיות, מוסמך בית המשפט להאריך/לקצר/לבטל את הפסילה המנהלית, כפי שימצא לנכון בנסיבות העניין.

עו"ד ספי גבאי: "כאשר אני מייצג נהג-נאשם אני תמיד נכנס לנעליו ומבין את רגשותיו במיוחד כאשר הזכות החוקתית שלו לחופש ותנועה עלולה להיפגע עקב פסילה ו/או מאסר ולכן אני נלחם עבורו עד להשגת התוצאה האופטימאלית".

עו"ד ספי גבאי בעל ניסיון רב בייצוג נהגים בעבירות תנועה שונות ובעל מומחיות מיוחדת בטיפול בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים וועדת הערר בתל בשומר. ליצירת קשר עם עו"ד ספי גבאי – 03-9786678

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד ספי גבאיכדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות:מפתח.אין באמור לעיל ובאתר משפט תעבורה משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר משפט תעבורה לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן. כל המסתמך על המידע באתר משפט תעבורה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

פנייה לייעוץ אישי עם עו"ד ספי גבאי

שם ושם משפחה *

מספר טלפון *

נושא הפנייה

כדי למנוע ספאם, אנא בחר מהתמונות:גביע.
פרטי יצירת קשר:

עו"ד ספי גבאי
רחוב יגיע כפים 2,
בית פיילוט, קומה 2
תל אביב, 6777886

טלפון: 03-9786678


לייעוץ ראשוני ללא התחייבות:
03-9786678


מידע חשוב נוסף