משפט תעבורה
משפט תעבורה
פנייה לייעוץ אישי  מחיקת נקודות תעבורה (מדריך משפטי 2024)

  רבים מהנהגים שנעצרים בצד הדרך על ידי המשטרה, נענשים על עבירת תנועה שביצעו ונדרשים לשלם קנס. ברוב הפעמים, לנהגים נרשמות גם נקודות תעבורה בנוסף לקנס. מהן נקודות תעבורה? מדוע כדאי למחוק אותן וכיצד יש לעשות זאת? לפניכם, המדריך המלא למחיקת נקודות תעבורה.

  תוכן עניינים

  מהי שיטת הניקוד?

  שיטת הניקוד היא שיטה המסייעת לרשות הרישוי לעקוב אחר נהגים המורשעים שוב ושוב בעבירות תעבורה שונות, זאת במקביל להטלת סנקציות ביחס לכל עבירה.

  בשיטה זו, לכל עבירת תעבורה יש "מחיר" של נקודות. ככל שהנהג מבצע יותר עבירות תעבורה, כך גדל מספר נקודות התעבורה המצטברות לחובתו.

  כאשר מספר הנקודות שצבר הנהג עולה על מספר מסוים , הוא נדרש לנקוט באמצעי תיקון כגון קורס נהיגה מונעת, מבחן נהיגה עיוני או מעשי, פסילת רישיון לתקופה מסוימת וכדומה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   ישנן 5 דרגות של ניקוד עבירות, כאשר עבירות תעבורה קלות צוברות 2 נקודות והעבירות החמורות יותר צוברות 10 נקודות .

   סנקציות בגין צבירת נקודות תעבורה יוטלו על הנהג במידה שצבר מעל ל12 נקודות, וככל שלנהג רשומות יותר נקודות תעבורה, כך גם הסנקציה שתוטל עליו תהיה חמורה יותר.

   אחרי כמה זמן נמחקות נקודות?

   נקודות תעבורה נמחקות לאחר שנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה, או לאחר ארבע שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה, כאשר תקופת הזמן למחיקת הנקודות נקבעת בהתאם למספר הנקודות שצבר הנהג.

   מחיקת הנקודות מותנית בכך שהנהג לא הורשע בעבירות תעבורה נוספות במהלך תקופה זו, ובתנאי שביצע את אמצעי התיקון הנדרש:

   בצבירת 2-12 נקודות תעבורה, הנקודות יימחקו בתוך שנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה.

   בצבירת 12-20 נקודות תעבורה, הנקודות יימחקו לאחר שנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה, ובתנאי שהנהג נקט באמצעי תיקון של קורס נהיגה נכונה.

   בצבירת 22 נקודות ומעלה, הנקודות יימחקו לאחר ארבע שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה, ובתנאי שהנהג נקט באמצעי התיקון הנדרש.

   יש לציין כי אמצעי התיקון שיוטל על הנהג יהיה כבד יותר ככל שהנהג צבר מספר רב יותר של נקודות.

   מתי ולמי קריטי למחוק נקודות?

   מחיקת נקודות היא קריטית במיוחד כאשר מספר הנקודות שצבר הנהג הגיע או קרוב מאוד לסף בו הסנקציות המוטלות הן כבדות. לכן, מומלץ שלא לחכות עד לסף בו הסנקציה המוטלת היא פסילת רישיון הנהיגה ויש לפעול על מנת למחוק את נקודות התעבורה קודם לכן כשהן עוד מעטות על מנת שלא יצטברו. בנוסף, מחיקת הנקודות היא קריטית במיוחד עבור מי שרישיון הנהיגה שלו הכרחי לעצמאותו או לפרנסתו.

   לדוגמא, אדם שעבודתו כוללת תנועה עם הרכב, הורים לילדים שמסיעים את ילדיהם למסגרות וכדומה.

   כיצד מגישים בקשה לבית המשפט למחיקת נקודות?

   הגשת בקשה לבית המשפט למחיקת נקודות במקרה של קבלת דו"ח מסוג קנס, תיעשה טרם תשלום הקנס ולפני שחלפו 90 יום ממועד קבלת הדו"ח. בקשה להישפט תוגש על ידי הנהג מקבל הדו"ח ( או באמצעות עו"ד) באמצעות הספח המצורף להודעת התשלום.

   הגשת בקשה לבית המשפט למחיקת נקודות במקרה של קבלת דו"ח מסוג קנס, תיעשה טרם תשלום הקנס

   הגשת בקשה לבית המשפט למחיקת נקודות במקרה של קבלת דו"ח מסוג קנס, תיעשה טרם תשלום הקנס

   חשוב לשים לב, כי במידה שהקנס שולם, או שחלפו 90 ימים ממועד קבלת הדו"ח לא יהיה ניתן להגיש בקשה להישפט, למעט מקרים מיוחדים.

   מומלץ לפנות לעורך דין תעבורה מיד עם קבלת הדו"ח טרם ההגעה למשפט, על מנת שיבחן את נסיבות המקרה וייעץ לכם כיצד יש לפעול.

   קורס נהיגה מונעת מוחק נקודות תעבורה?

   קורס נהיגה מונעת אינו מוחק נקודות תעבורה באופן מידי, אלא מצטרף למספר תנאים נוספים שיש לעמוד בהם על מנת למחוק נקודות.

   כלומר, כפי שצוין קודם, בצבירת מספר מסוים של נקודות תעבורה מחויב הנהג לעבור קורס נהיגה נכונה.

   אולם לאחר מעבר הקורס, הנקודות אינן נמחקות באופן אוטומטי, ומחיקת הנקודות תלויה גם בכך שעברה תקופת הזמן הנדרשת מיום ביצוע העבירה האחרונה!

   לכן, מעבר קורס נהיגה מונעת אינו תנאי מספיק על מנת למחוק נקודות תעבורה, אך ברוב מהמקרים הוא תנאי הכרחי.

   האם יש הבדל בין נקודות במשרד הרישוי לנקודות במשטרה?

   אין הבדל בין נקודות במשרד הרישוי לבין נקודות במשטרה.

   למעשה, הנקודות ניתנות לנהג על ידי משטרת ישראל בעת ביצוע העבירה ובזמן מתן דו"ח התנועה הן הנקודות שנרשמות במשרד הרישוי במטרה לבצע מעקב בנוגע למספר הנקודות שצבר הנהג לחובתו.

   כך, התנהלות הנהג בנוגע לאמצעי התיקון הנדרש מהנהג, מחיקת נקודות וכדומה, מתבצעת מול משרד הרישוי ולא מול המשטרה.

   כיצד מבטלים נקודות לנהג חדש?

   ביטול נקודות לנהג חדש מתבצע באופן זהה לביטול נקודות תעבורה לנהג ותיק, שכן בעניין צבירת ומחיקת נקודות תעבורה, לא קיימות הוראות ספציפיות או מיוחדות הנוגעות לנהגים חדשים.

   אולם יש לציין, כי החוק קובע סנקציות שונות וחמורות יותר המוטלות על נהגים חדשים בעת ביצוע עבירות תנועה חמורות.

   כך, עבירה שתצבור לחובתו של נהג ותיק רק מספר נקודות תעבורה, עלולה להוביל לסנקציות נוספות ללא קשר לנקודות שצבר כגון: ביצוע מבחנים, בדיקות רפואיות וכדומה.

   מתי נקודות תעבורה נמחקות באופן אוטומטי?

   נקודות תעבורה נמחקות באופן אוטומטי לאחר תקופת זמן מסוימת, שנקבעת בהתאם למספר נקודות התעבורה שצבר הנהג כפי שיוצג להלן, ובתנאי שהנהג השלים את אמצעי התיקון הנדרשים:

   • בצבירת 2-12 נקודות תעבורה, הנקודות נמחקות באופן אוטומטי לאחר שנתיים מיום העבירה האחרונה, זאת בתנאי שלא ביצע עבירות נוספות במהלך תקופה זו.
   • נהג שצבר 12-22 נקודות תעבורה, יידרש לעבור קורס בסיסי בנהיגה נכונה בהיקף של 12 שעות לימוד, ובסופו לעבור מבחן. הנקודות יימחקו באופן אוטומטי לאחר שנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה.
   • נהג שצבר 24-34 נקודות תעבורה, יידרש לעבוד שני קורסי נהיגה מונעת: קורס בסיסי בהיקף של 12 שעות ובנוסף קורס מתקדם בהיקף של 12 שעות כשבסופו מבחן.

   נקודות אלו יימחקו באופן אוטומטי לאחר שחלפו ארבע שנים מיום העבירה האחרונה.

   • צבירת 36 נקודות ומעלה, תגרור פסילת רישיון לתקופה של 3 חודשים. הנקודות יימחקו באופן אוטומטי בתנאי שחלפו ארבע שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה.
   • צבירת 36 נקודות ומעלה בפעם השנייה תוך פרק זמן של שש שנים, תגרור פסילת רישיון לתקופה של 9 חודשים, והנהג יידרש לעמוד בבדיקות רפואיות של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, במבחן תיאוריה נוסף ובמבחן נהיגה מעשי נוסף.

   בדומה למקרים הקודמים, נקודות אלו יימחקו בתנאי שחלפו 4 שנים מיום ביצוע העבירה והנהג לא ביצע עבירות נוספות.

   מהי החשיבות של הייצוג המשפטי במחיקת נקודות תעבורה?

   הייצוג המשפטי במחיקת נקודות תעבורה הינו בעל חשיבות גבוהה, שכן ייצוג משפטי מקצועי על ידי עורך דין תעבורה מיומן עשוי להגדיל את הסיכויים למחוק את נקודות התעבורה שצברתם.

   מחיקת נקודות תעבורה עשויה להיות משימה לא פשוטה, ודורשת בקיאות וניסיון רב בתחום התעבורה.

   בשל העובדה שהסנקציות המוטלות על נהגים שצברו נקודות תעבורה הן סנקציות מהותיות וכבדות, מחיקת הנקודות היא קריטית.

   עורך דין מיומן, יודע בדיוק כיצד לגשת לנושא, מכיר היטב את הדרכים בהם ניתן למחוק או להפחית נקודות תעבורה וכיצד יש לעשות כן.

   כך, עורך דין תעבורה מנוסה עשוי להוביל להפחתת הנקודות על ידי המרת סעיף האישום, ואף לזיכוי מלא ומחיקת נקודות.

   מתי ואיך מוחקים נקודות תעבורה בהמרת הדו"ח לאזהרה בלבד?

   מחיקת נקודות תעבורה בהמרת הדו"ח לאזהרה, תתבצע על ידי שוטר הנוכח בשטח בעת קבלת הדו"ח, או על ידי הגשת בקשה למרכז פניות נהגים ארצי לאחר קבלת הדו"ח.

   יש לשים לב, כי במקרה בו הוחלט להגיש את הבקשה להמרת הדו"ח באזהרה למרכז פניות נהגים ארצי, יש לעשות זאת טרם חלפו 30 ימים מיום קבלת הדו"ח המקורי.

   על מנת להמיר את נקודות התעבורה לדו"ח אזהרה, על הנהג לעמוד במספר קריטריונים: על הנהג מוטלת החובה להודות בביצוע העבירה, עליו להיות בעל וותק נהיגה של 7 שנים לפחות וללא דוחות תעבורה קודמים ב-5 השנים שקדמו להגשת הבקשה.

   בנוסף לכך, על עבירת התעבורה המדוברת להיות בדרגת חומרה קלה, והמרה לאזהרה תתאפשר בתנאי שנסיבות המקרה אינן חמורות.

   חשוב לציין שבחלק מהמקרים גם כאשר הנהג עומד בכל הקריטריונים שפורטו לעיל, בקשתו להמרת נקודות התעבורה לאזהרה תדחה, שכן מדובר בהחלטה שמתקבלת בשיקול דעת משטרתי.

   מהן המטרות של שיטת הניקוד החדשה?

   לשיטת הניקוד החדשה מספר מטרות עיקריות הקשורות במניעת עבירות מלכתחילה וטיפול בעבירות שבוצעו באופן מיטבי.

   המטרה הראשונה של שיטת הניקוד החדשה היא מטרה הרתעתית.

   שיטת הנקודות כפי שהוסברה קודם, עובדת באופן בו כל עבירת תעבורה נוספת שמבצע נהג גוררת עונש חמור יותר מהעונש שהוטל בגין העבירה הקודמת שביצע.

   כך שבכל צבירת נקודות הנהג יודע שבפעם הבאה שיבצע עבירה העונש יהיה כבד יותר. באופן זה, שיטת הנקודות מרתיעה נהגים מפני ביצוע עבירות עתידיות.

   מטרה נוספת של שיטת הנקודות היא זיהוי נהגים שעוברים עבירות תעבורה באופן חוזה ונשנה.

   צבירת נקודות התעבורה מאפשרת לרשויות לבצע מעקב וזיהוי יעיל של נהגים שמורשעים שוב ושוב, ובכך להטיל סנקציות על הנהגים באופן מידתי בהתאם לתכיפות ביצוע העבירות וסוג העבירות.

   המטרה השלישית שמזוהה עם שיטת הנקודות, ואף החשובה ביותר, היא שמירה על בטיחות משתמשי הדרך.

   נהג שמבצע עבירות פעם אחר פעם מסכן את עצמו ואת הסביבה שלו. המעקב אחרי הנהגים מאפשר שלילת רישיון במקרה הצורך וכך גם להגן על משתמשי הדרך לרבות הנהג עצמו.

   מטרה נוספת של שיטת הנקודות היא להעניק לנהגים בלתי זהירים את האפשרות לשפר את צור הנהיגה שלהם ולאפשר להם להמשיך לנהוג בבטחה.

   חלק מהסנקציות שמוטלות על הנהגים במסגרת שיטת הנקודות הן קורסי נהיגה מונעת. קורסים אלו מאפשרים לנהגים לרענן את זיכרונם בנוגע לחוק הדרך ובכך לשפר את נהיגתם.

   לא צריך לפחד מקורס נהיגה מונעת (זה מה שצפוי לכם בקורס)

   לא צריך לפחד מקורס נהיגה מונעת שכן כפי שצוין קודם, הקורס נועד לרענן את זיכרונם של הנהגים בנוגע לחוקי התעבורה.

   התכנים המועברים לנהגים בקורסי נהיגה מונעת משתנים בהתאם לרמת הקורס (קורס בסיסי או מתקדם).

   בקורס הבסיסי התכנים הצפויים לכם הם לימוד חוקים הנוגעים למתן זכות קדימה, כיצד ניתן למנוע תאונות, כיצד לעקוף נכון, כיצד יש לנהוג בתנאים שאינם טובים (בחושך או בערפל) וכדומה.

   בקוס נהיגה מונעת מתקדם, התכנים נוגעים לאמצעי בטיחות הקיימים ברכב, קבלת החלטות בכביש באופן שקול, הבהרות הקשורות למהירות הנסיעה, נסיעה לאחור, יציבות הרכב וכדומה.

   הנהג מחויב להגיע ל80% מהשיעורים ולעבור בהצלחה את המבחן המסכם בקורס.

   לסיכום, הסנקציות המוטלות על נהגים בעקבות צבירת נקודות תעבורה, עשויות להיות סנקציות כבדות שיאלצו את הנהגים להשקיע זמן, כסף ומשאבים.

   לכן, חשוב לפעול על מנת למחוק את נקודות התעבורה, וזאת יש לעשות תוך היוועצות בעורך דין תעבורה מנוסה ומיומן, שעשוי להגדיל את סיכויי ההצלחה.

   *אין באמור לעיל ובאתר Trafficlaw משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור באתר משפט תעבורה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף