משפט תעבורה
משפט תעבורה
פנייה לייעוץ אישי  משפט תעבורה – תקנות תעבורה

  תקנות התעבורה כוללות הוראות חוק שמטרתן להסדיר את התנועה ולשמור על ביטחונם של ציבור הנהגים והולכי הרגל.

  משפט תעבורה - תקנות תעבורה

  תוכן עניינים

  שיטת הנקודות מכוח תקנות התעבורה

  חלק ז' של תקנות תעבורה דן בשיטת הניקוד החדשה, ומבהיר כיצד פועלת השיטה, איך ומתי נצברות נקודות, ואילו סנקציות יינקטו נגד נהג כאשר יצברו לחובתו מספר מסוים של נקודות.

  בתוספת השישית לתקנות התעבורה, ישנה טבלה המפרטת אילו נקודות מצטברות לכל סוג של עבירה.

  שיטת הניקוד נחקקה על פי יוזמה של משרד התחבורה והיא נקבעת מכוח תקנות התעבורה. מטרתה של שיטת הנקודות היא ליצור סנקציה נוספת על ציבור הנהגים הפורע את חוקי התעבורה בצורה שיטתית וסדרתית.

  שיטת הניקוד החדשה, התעדכנה בשנת 2003, ומגמתה הכללית היא החמרה עם עברייני התנועה המועדים. המדרג, בשיטת הניקוד החדשה קובע חמש דרגות (החל מ-2 , 4 , 6 , 8 ו-10) ולא שלוש דרגות, כבעבר.

  ברגע שנהג צבר לחובתו בין 12 נקודות ל-22, בתקופה של שנתיים החל מיום ביצוע העבירה הראשונה, יאלץ לעבור קורס נהיגה מונעת ויבחן בסופו. נהג שצבר לחובתו בין 24 נקודות ל-34 נקודות, יאלץ לעבור קורס נהיגה מונעת נוסף.

  נהג שיצבור לחובתו 36 נקודות ומעלה, ייפסל רישיון הנהיגה שלו לפרק זמן בן שלושה חודשים, ובכדי לזכות ברישיונו חזרה, יידרש לעבור מבחן עיוני.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תקנות תעבורה באשר לנהיגה בשכרות

   החל מחודש ינואר 2006, מסמיך החוק כל שוטר לעצור נהג, גם בנסיבות שבשגרה, ולדרוש ממנו לבצע בדיקה לגילוי שרידי אלכוהול בדם.

   בנסיבות בהן, בדיקת האלכוהול, מגלה כי אחוז האלכוהול בגופו של הנבדק עולה מעל הרמה המידה הקבועה בפקודת התעבורה, מוסמך שוטר, בדרגת פקח ומעלה, לשלול את רישיונו של הנהג בו במקום, לפסילה מנהלית בת 30 יום.

   לעבירה של נהיגה בשכרות, עונש המינימום הקבוע בחוק, עומד על שנתיים פסילת רישיון, ובמידה והנהג הורשע בעבירה זו גם במהלך השנה שקדמה לביצוע העבירה, עומד עונש המינימום על ארבע שנות פסילה.

   חשוב לדעת, כי סירוב לבצע את בדיקת השכרות, מטיל חזקת שכרות על הנהג ויביא, בהיעדר הסבר הגיוני, להרשעתו הבלתי נמנעת, בבית המשפט לתעבורה ובמסגרת משפט התעבורה שינוהל.

   תקנות תעבורה חדשות

   החל מחודש ינואר 2006 התווספה תקנה חדשה המחייבת להחזיק בתא הנהג אפוד זוהר. בכל יציאה מהרכב, בדרכים בין-עירוניות, חובה על הנהג ללבוש את האפוד הזוהר, בין ביום ובין בלילה.

   חשוב להדגיש, כי חל איסור להלביש את האפוד הזוהר על המושבים הקדמיים של הרכב מאחר והדבר פוגם בפעולת כרית האוויר, במידה ומותקנת ברכב.

   להלן תקנות חדשות שהותקנו בשנה האחרונה, וביניהן, איסור תצוגה של מחשב או של טלוויזיה הנראית ממושב הנהג בזמן הנסיעה ואם ישנה יש להתקין ברכב מנגנון לניתוקה (הוראה זו לא חלה על מערכות ניווט ובקרה).

   כן, הותקנה תקנה האוסרת החזקת טלפון נייד או קבוע ביד, בזמן נהיגה, וכן איסור לקרוא ו/או לשלוח מסרונים (הקנס הכספי לנהג שנתפס עובר על תקנה זו, הוא 1000 ₪. הקנס על עיון במסרון בזמן נהיגה, הוא 500 ₪ ).

   קריאה נוספת:

   משרד הרישוי טפסים >>

   החרמת רכב בגין עבירה על דיני התעבורה

   בעת האחרונה, הרחיבה פקודת התעבורה את רשימת העברות בגינן ניתן לאסור שימוש ברכב לפרק זמן קצוב, של 60 ימים בפסילה מנהלית.

   להלן רשימה חלקית של העבירות בגינן יוחרם הרכב: נסיעה ברמזור אדום, אי עצירה בתמרור עצור, אי מתן זכות קדימה, נהיגה בשכרות, נהיגה בעת פסילת רישיון, נהיגה של נהג צעיר ללא מלווה מבוגר, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב, נהג המעורב בתאונת פגע וברח, ועוד.

   כאשר נעצר נהג בגין עבר על אחת מן העבירות הללו, רכבו יורד מהכביש בו במקום ויועבר למגרש מכוניות. הנהג הנאשם יישא בתשלום הוצאות הגרירה והשהות של הרכב במגרש וכמובן בקנס הקבוע לעבירה בגינה הוחרם הרכב.

   *אין באמור לעיל ובאתר Trafficlaw משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור באתר משפט תעבורה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041969 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף